Deklaracja dostępności Zespół Przedszkoli nr 1

Zespół Przedszkoli nr 1 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Przedszkoli nr 1.

 • Data publikacji strony internetowej:  
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format mogą wymagać zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
 • niektóre funkcjonalności posiadają drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemożliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Hejda- Pawlak
 • E-mail: sekretariat.zp01@wroclawskaedukacja.pl
 • Telefon: 71 7986783 w.101

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Przedszkoli nr 1 we Wrocławiu
 • Adres: ul. Kolbuszowska 6
  53-404 Wrocław
 • E-mail: sekretariat.zp01@wroclawskaedukacja.pl
 • Telefon: 71 7986783

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zespołu Przedszkoli nr 1 we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Kolbuszowskiej 6 we Wrocławiu nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. W najbliższych latach jest planowany remont dostosowujący budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 • Budynek 

Do budynku prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Budynek składa się z dwóch kondygnacji bez windy osobowej. 

 • Wejście główne 

Drzwi wejściowe główne są częściowo przeszklone otwierane na zewnątrz budynku.

Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. 

 • Gabinet Dyrektora  

Gabinet znajduje się na parterze po prawej stronie w holu głównym. 

 • Obsługa osób słabosłyszących 

Brak możliwości obsługi osób słabosłyszących

 • Pomieszczenia sanitarne 

Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. 

 • Miejsca parkingowe 

Nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

 • Dostosowania 

Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne. 

 • Posadzki antypoślizgowe – niedostępne. 

Oznaczenia kontrastowe  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących – niedostępne. 

 • Schody 

Główne klatki schodowe ewakuacyjne znajdują się po przeciwległych stronach budynku. Schody wyposażone są w jednostronne  poręcze. 

 • Dojazd 

Budynek przedszkola, mieści się przy ul. Kolbuszowskiej 6.

Najbliższy przystanek autobusowy (Pretficza) znajdują się w odległości 450 m:

 linia A, 125,325  

 • Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Udogodnienia

 • Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych
 • Przełącznik kontrastowy