Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom

Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo.

Sprawiamy, że czuję się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami.

Kadra pedagogiczna to wykształceni nauczycielewrażliwi, o wysokiej kulturze osobistej, którzy tworzą kreatywny zespół wdrażający nowatorskie metody w zakresie nauczania przedszkolnego i artystycznego.

Zasady organizacji

 

Rozkład dnia

7:008:30 – Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, zajęcia indywidualne wspierające rozwój dziecka
8:00 – Zabawy ruchowe, ćwiczenia i zabawy poranne, czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do śniadania
8:30 I posiłek – śniadanie
9:00Zajęcia dydaktyczne – zajęcia inspirowane przez nauczyciela celem wspierania rozwoju- dzieci w obszarze społecznym, poznawczym, fizycznym i emocjonalnym,  zabawy ruchowe, zajęcia z języka angielskiego i umuzykalniające,-  zajęcia z religii dla dzieci -organizowane na wniosek rodziców,-  zajęcia specjalistyczne: logopedyczne i gimnastyka- ogólnorozwojowa.
10:00 Zabawy swobodne w sali według zainteresowań dzieci– spacery, wycieczki, zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego
11.00Czynności samoobsługowe w łazience – ruchowe, przygotowanie do posiłku

11:30II posiłek – zupa i deser
12:00 Odpoczynek w grupie trzylatków, pozostałe grupy – zabawy relaksacyjne w sali lub ogrodzie przedszkolnym, zajęcia rozwijające zainteresowania, praca indywidualna, przygotowanie do posiłku
13:30III posiłek – obiad: drugie danie
14:00 Zajęcia i zabawy kierowane i niekierowane – w kącikach zainteresowań w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia indywidualne wspierające rozwój dziecka
16:00 IV posiłek – podwieczorek
16:30 Zabawy wg zainteresowań dzieci – manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne w kącikach zainteresowań, prace porządkowe

Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu prowadzone są bezpłatne zajęcia dodatkowe:

  • religia ( na wniosek rodzica)
  • język angielski
  • gimnastyka korekcyjna
  • zajęcia ogólnorozwojowe “Mali Wspaniali”
  • zajęcia logopedyczne